Apparatuur voor CCD-astrofotografie, T. Scholten


BESCHRIJVING:
Alle hier besproken apparatuur is zelfbouw. Onderstaande beelden geven een overzicht van de apparatuur waarvan de diverse onderdelen hier nader zullen worden beschreven. De gehele opstelling is demontabel en daarmee mobiel. Klik op de miniaturen voor een volledig beeld.

mobiele opstelling
Complete opstelling
FT1020 kleuren ccd camera
FT1010 zw/wt ccd camera
3 ccd cameras
filterwiel

TERUG naar de homepage


DE TELESCOOP

Newton telescopen
vangspiegel
vangspiegel montage
vangspiegel schets
Ik beschik momenteel over drie formaten Newton telescopen: 11cm f/D=4.6 als volgkijker, 15cm f/D=6.3 en 25cm f/D=5.7 voor visuele waarneming en fotografie. Het boek van J. Texereau (How to Make a Telescope) is een aan te bevelen richtlijn bij de vervaardiging van de spiegels. De telescoopbuizen zijn van PVC. Op de plaats van de focuseer-inrichting zit bij elke telescoop een zelfde montagevlak waarop enkele uitvoeringsvormen van de focuseerinrichting passen.
De vangspiegel van de 25cm Newton is eenvoudig en snel verwisselbaar: Voor het volledig belichten van de 12x24mm FFT1020 chip is een 70mm doorsnede spiegel nodig; voor het overige werk een 50mm doorsnede spiegel. Na vervanging kunnen met een lasercollimator de vangspiegel en telescoop snel worden uitgelijnd.
TERUG


HET STATIEF

statief
instelbare poot
Het statief is van hout en bestaat uit een centrale zuil (10x10cm) voorzien van drie schragen. Op het statief bevinden zich de montering, een waterpas en de aansturingselektronica voor de montering.
Een van de poten is instelbaar en voorzien van een schaalverdeling. Hiermee is het mogelijk om het statief op verschillende posities in mijn tuin te plaatsen (op een stenen ondergrond). Die posities zijn voorzien van een kuiltje waarin de instelbare poot valt en op een bekende hoogte kan worden ingesteld en van een markering waar een van de twee andere poten moet staan.
TERUG


DE MONTERING

equatoriale montering
worm en wormwiel
worm en wormwiel
wormwiel
declinatie instelling
declinatie instelling
Het wormwiel is op een draaibank gemaakt: Met een M12-tap in de klauwplaat en door het (worm)wiel vrij draaiend hier tegen aan te drukken, wordt het wormpatroon erin gesneden. De worm zelf is een gelagerd stuk M12 draadstang welke met een veer tegen het wormwiel wordt aangedrukt. Zoals met elk wormwiel is er een periodieke afwijking aanwezig welke met behulp van de volgkijker automatisch wordt gecompenseerd. De worm wordt via een tandwieloverbrenging aangedreven met een 220V synchroonmotor welke met een kristalgestuurde oscillator wordt aangestuurd. De motoraandrijving kan worden losgekoppeld zodat ook met de hand de uuras kan worden ingesteld.
De declinatie-as kan met de hand, via een micrometer, of met een DC-motor (welke op dezelfde micrometer aangrijpt) worden ingesteld. Door de lange arm wordt een hoge nauwkeurigheid verkregen. De assen zelf zijn als volgt opgebouwd: Uuras 30mm; opgehangen in twee standaard lagers welke in een stalen buis zijn gevat. Declinatie-as en lagerhuis zijn afkomstig van een oude draaibank. De 40mm dikke as is verlengd met een 22mm as waarop de contragewichten en de volgkijker kunnen worden geschoven.
Het draaipunt tussen declinatie-as en uuras is voorzien van een 'druklager' bestaande uit een krans van 4mm kogeltjes rond de uuras welke met een kleine metalen ring op de plaats worden gehouden.
TERUG


FOCUSEER INRICHTINGEN

focuser 1
focuser 2
oculairprojectie
oculairprojectie
barlow projectie
Twee typen focuseerinrichtingen worden gebruikt. Die in de eerste opname is gemaakt van een oud camera-objectief waaruit alle optiek is verwijderd en een 1.25" bus is aangebracht. Een 'hendel' en genummerde schaalverdeling vereenvoudigen het focuseren. Een vaantje op de as van een kleine DC-motor fungeert als shutter. Dit model is geschikt voor FullFrame opnamen van de FFT1020 CCD.
De inrichting in het tweede beeld gebruikt een kleine translatietafel voor focusering, waaraan een 1.25" bus is gemonteerd. Onder deze bus (in de platte afgeschermde ruimte) bevinden zich een filterwiel met vier posities (Filters: Geel, Magenta, Cyaan, en 'Geen') en een identieke shutter als bij het eerste model. Het filter wordt met de hand bediend. Deze inrichting is geschikt voor de FT800P CCD en (door de beperkte opening in het filterwiel) de FFT1020 in FrameTranfer mode (waarbij de helft van de chip wordt gebruikt).
De overige foto's laten de opstellingen zien (met de FFT1020 camera) die gebruikt worden voor oculair-projectie (opgebouwd met het tweede model focuseerinrichting) en barlow-projectie (het laatste beeld).
TERUG


DE VOLGKIJKER

volgkijker
volgkijker ophanging
duo-diode montering
duodiode en barlow
duodiode en barlow
principe
Het wormwiel vertoont een aanzienlijke slingering (~0.5') waardoor, als niet actief gevolgt wordt, reeds bij relatief korte opnamen volgfouten optreden. Actief volgen wordt bereikt met de 11cm Newton volgkijker met een dubbel-fotodiode sensor, voorzien van een 'barlow lens' (een sterk negatieve lens uit een gesloopt camera-objectief). De volgkijker bevindt zich als deel van het contra-gewicht aan de andere zijde van de declinatie-as. De barlow lens zorg voor aanzienlijke verlenging van de brandpuntsafstand van de 11cm kijker.
Een volgster wordt op de overgang tussen de dubbeldiode geplaatst (Afmetingen dubbeldiode: 0.5x1mm per stuk). Een volgster met een magnitude kleiner of gelijk aan +2 is nodig. Met de ster precies tussen de dioden in, is het verschilsignaal nul; bij een uuras-afwijking is het verschilsignaal positief of negatief. Dit verschilsignaal wordt met een Voltage Controlled Oscillator omgezet in een frequentie waarmee de synchroonmotor van de uuras wordt aangedreven. (Voor details zie de elektronische aansturing en de principe-schets rechtsboven.
Om de volgster vrij te kunnen selecteren kan de volgkijker om twee assen ingesteld worden terwijl deze op de declinatie-as geklemd blijft. Verder kan het geheel van barlow-lens+dubbel-diode met een XY-instelling door het focusvlak worden bewogen. Voordat de dubbel-diodekop wordt geplaatst, wordt met een klein oculair de volgster in het midden gepositioneerd.
Volgfouten ontstaan ook door speling van de hoofdspiegel van hoofd- en volgkijker in de spiegelbak en speling in de focuseerinrichtingen. Daarom kunnen de hoofdspiegels middels een nijlon bout aan de zijkant van de PVC-buis worden geborgd en worden barlow-lens/dubbeldiode en ook de CCD-camera stevig geborgd.
TERUG


DE ELEKTRONISCHE AANSTURING

control elektronica
kristal klok
star tracker
De elektronica voor de montering is in een kast ondergebracht en aan het statief bevestigd. De elektronica omvat een 230VAC->12VDC voeding (waardoor ook een 12V accu-voeding mogelijk is), de kristaloscillator, de 12V->230VAC driver voor de synchroonmotor, de links/rechtsom driver voor de DC-motor voor de declinatie-as, de voeding voor LED's welke de verdelingen en waterpas verlichten en de regelbare voeding voor een oculairverlichting. Op dit kastje wordt de dubbel-diode kop van de volgkijker aangesloten en/of een handbedieningskastje waarmee beide assen digitaal bestuurbaar zijn (d.w.z. uuras: nominaal, sneller, langzamer; declinatie-as: onbekrachtigd, up, down).
TERUG


FT800P CCD CAMERA

FT800 ccd camera
FT800 mounted
CCD chips
3 ccd cameras
Hart van deze camera vormt de Philips FT800P frame-transfer chip welke bestaat uit een 6.4x4.8mm gevoelig oppervlak met 734x580 beeldelementen (pixels) en een even groot, afgeschermd oppervlak voor opslag van het beeld tijdens de uitleescyclus. De zogenaamde interlacing techniek wordt niet gebruikt waardoor het aantal lijnen van 580 reduceert tot 290 lijnen van 16.8um hoogte. De breedte van de pixels is 8.5um. Nadat het beeld met de computer is ingelezen wordt deze in horizontale richting gebinned (d.w.z. twee horizontale pixels samengevoegd) waardoor een effectieve pixelbreedte van 17um resulteert.
Voor koeling is de chip via een metalen blok op een peltierelement geklemd en is het geheel met goed isolerend schuim ingepakt. Om de warmte van de achterzijde van het peltierelement af te voeren is het huis uitgerust met de nodige koelvinnen. De ruimte waarin zich de chip bevindt is hermetisch gesloten. Als venster is een fotografisch UV-filter met AR-coating gebruikt.
In een externe kast bevinden zich de voedingen voor de camera en het peltierelement en de AD-omzetter/IO-elektronica welke via de printerpoort in verbinding staan met de computer.
TERUG


FFT1020 KLEUREN CCD CAMERA

FT1020 colour ccd camera
FT1020 elektronica
CCD chip
ccd chip mount
Deze camera bevat de FFT1020 full frame chip met 1024x2048 pixels van 12umx12um. Op het oppervlak van de chip is een rood, groen, blauw filter aangebracht in een zogenaamd Bayer-patroon (oneven lijnen: RGRGRG...; even lijnen GBGBGBGB....). De chip omvat daarmee 512x1024 kleuren pixels van 24x24um. Net als bij de FT800P is de CCD via een metalen blok op een peltierelement gemonteerd en is het geheel geisoleerd en hermetisch afgesloten. Ook hier wordt de door het peltierelement geproduceerde warmte via koelvinnen afgevoerd. Bij het maken van kleurenopnamen wordt extern een zogenaamd warmtereflecterend filter gebruikt om een juiste kleurenbalans te garanderen. Dit filter blokkeert infra-rood golflengtes langer dan 700nm.
In vergelijking met de FT800P camera zijn een aantal voor- en nadelen van gebruik van deze kleurenchip op te sommen:
 • In geval van fotografie van planeten en de maan heeft de kleuren-CCD het grote voordeel dat instantaan een kleurenbeeld wordt verkregen. Bij luchtonrust is een enkel moment van goede seeing voldoende om een goede opname te verkrijgen. Verder vormt het na elkaar opnemen van afzonderlijke RGB-beelden bij met name een snel roterende planeet als Jupiter een probleem doordat RGB-beelden met enkele minuten tussenruimte niet meer goed overlappen. De kleuren-chip kent dit probleem niet.
 • Door het formaat van de chip is het vinden van objecten eenvoudiger en kunnen grote objecten met hoge resolutie worden gefotografeerd.
 • Door het RGB-filter is de gevoeligheid lager. Dit wordt deels gecompenseerd door het feit dat voor een kleurenopname met een filterwiel drie opnamen nodig zijn. In diezelde opnametijd komt de FFT1020 tot vrijwel hetzelfde kleurensignaalniveau.
 • H-alpha objecten zijn niet zinvol met de FFT1020 te fotograferen: Bij gebruik van een H-alpha filter is slechts een deel van het chipoppervlak actief. De FT800P is hier in het voordeel.
 • Gebruik van bijdragen in het 700-1000nm bereik leiden tot een niet corrigeerbare onbalans in de kleuren doordat het B- en G-filter transparant worden in het infra-rood.
TERUG


FTT1010 EN FTF2020
MONOCHROOM CCD CAMERA

FTT1010 ccd camera
FTF2020 ccd chip
Quantum Efficientie
CCD camera
ft1010-M components
Na enig tijd met de FT1020-C camera te hebben gewerkt zijn toch een aantal nadelen van een kleurenchip naar voren gekomen:
 • De gevoeligheid is toereikend voor maan, planeten en heldere nevels als de orionnevel, de halternevel of de ringnevel. Voor sterrenstelsels is de gevoeligheid net iets te laag en zijn lange belichtingstijden nodig (som over 1 uur belichten), waarbij nog aanzienlijke ruis in het beeld overblijft.
 • Bij gebruik van een H-alfa filter of een kleurfilter, met als doel om een beter contrast te verkrijgen of om strooilicht te onderdrukken, is de gevoeligheid extra laag en wordt slechts een deel van de pixels gebruikt.
 • Scherp afgebeelde sterren activeren alleen een van de drie kleurpixels waardoor (bijvoorbeeld bij fotografie van een sterrenhoop) de sterren onnatuurlijke kleuren krijgen.
De FTT1010-M en FTF2020-M monochroom CCDs hebben bovenstaande nadelen niet en hebben verder de volgende voordelen:
 • De gevoeligheid van het chip-oppervlak is een factor 6-8 groter.
 • Bij gebruik van MYC-filters wordt efficienter met licht omgegaan dan met de on-chip RGB-filters. Ook is een beterekleur definitie te bereiken.
De FTT1010-M en FTF2020-M camera's zijn functioneel identiek aan de FT1020-C camera. De opbouw is echter gemodificeerd om een betere koeling van de chip mogelijk te maken. Het peltier-element is (net als bij de Audine) gemonteerd op een flinke koelvin welke voorzien is van een ventilator. Het peltier-element is een kleiner en efficienter exemplaar (Melcor 30x30mm).
TERUG


CAMERA ELECTRONICA EN AD-OMZETTER

CCD chip
pcb component side
De elektronica van beide camera's heeft dezelfde functionele opbouw. Direct bij de CCD-chip bevinden zich de drivers voor de aansturing van de vertikale schuifregisters (A en B gates) en het horizontale register (C-gate). Met deze gates wordt de op de chip verzamelde lading lijn-voor-lijn (A,B) en pixel-voor-pixel (C) naar een on-chip lading-naar-spanningsomzetter gevoerd. Direct bij de chip bevindt zich ook een emittervolger voor het bufferen en daarmee beschermen van de gevoelige uitgang van de CCD.
Het board in de behuizing van de camera bevat voornamelijk digitale elektronica met de volgende functies:
 • CLEAR:
  Houdt alle gates laag waardoor lading van de CCD wegvloeit en deze wordt schoon geveegd.
 • READ:
  FT800P en FFT1020 in Frame Transfer mode: Schuif de geintegreerde lading van het lichtgevoelige deel snel (~3msec) naar het afgeschermde gedeelte van de chip waarna de lading in lager tempo kan worden uitgelezen. (Bij de FT800P bevindt de licht afscherming zich op de chip; bij de FFT1020 is deze desgewenst extern aangebracht).
  FTF1020-C en FTF2020-M in Full Frame mode: Start de uitleescyclus waarbij lijn-voor-lijn en pixel-voor-pixel wordt uitgelezen (pixel clock: 333kHz).
 • BINNING (niet voor de FT800P):
  On-chip binning (d.w.z. samenvoegen) van groepjes van 4 pixels tot 1 pixel, resulterend in een zwart/wit beeld van 512x1024 pixels van 24x24um.
 • SAMPLE:
  Deze output bevat de pixel-clock voor synchronisatie van de AD-conversie. Bij de FT800P is de snelheid 38usec per pixel bij de (nieuwere) FTF1020, FTT1010 en FTF2020 3usec.
Een klein deel van het camera-board bevat de analoge elektronica voor verwerking van het videosignaal. Dit deel bestaat uit een ac-gekoppelde 10x versterker en een sample-and-hold circuit welke gebruik maakt van Correlated Double Sampling.
Beschrijving van de AD-converter:
Het videosignaal van de camera gaat naar een 12-bits (0..4096) analoog-naar-digitaal omzetter. Voor de FT800P camera is de AD-converter samen met I/O voor de digitale functies in een aparte behuizing ondergebracht, samen met de voeding voor de camera en het peltierelement. Data-overdracht en aansturing geschiedt daarbij via de printerpoort van de computer. Bij de FFT1020 is de AD-converter en digitale I/O in de computer ondergebracht en verloopt data-overdracht direct via de ISA-bus van de 133MHz Pentium PC.
TERUG


4- EN 7-POSITIES KLEURENFILTERWIEL

Filterwiel
Filterwiel schets
IR-filter
7-position filter wheel
Het eerste kleurenfilterwiel beschikt over 4 posities waarvan drie worden gebruikt door een Rood, Groen en Blauw filterset (Edmund Optics). De vierde is nog vrij. Bij gebruik van het filterwiel wordt voor de CCD-camera nog een infra-rood blokkeringsfilter geplaatst. Bij de 25cm Newton zit dit filter tussen vangspiegel en oculairhouder en is eenvoudig in en uit het lichtpad te schuiven zodat na RGB-opnamen met IR-filter eenvoudig een L-opname (Luminantie) kan worden gemaakt zonder IR-filter.
I.v.m. het grote oppervlak van de FTF2020 (diagonaal bijna 35mm) zijn de filters 50mm doorsnede. Het filterwiel is plat en voegt slechts 4mm extra weglengte toe. In de schematische tekening is in doorsnede de opbouw zichtbaar. Ik heb onlangs een tweede filterwiel gebouwd met 7 posties voor R,G,B, SII, H-alfa en OIII filters en met één open positie.
De aandrijving is eenvoudig gehouden: Een DC-motortje en aandrukrol uit een recorder draaien de schijf rond. Met een micro-switch die in een inkeping van het filterwiel valt wordt de stroom naar de motor onderbroken en stopt de rotatie. De vier inkepingen zijn in bovenstaande foto niet zichtbaar omdat deze zich langs de rand in het ondervlak van het wiel bevinden. Door met een externe schakelaar (transistor) de micro-switch kortstondig te overbruggen begint de rotatie, komt de micro-switch uit de inkeping en krijgt de motor stroom tot de volgende inkeping.
Van belang is dat de microswitch de stroomtoevoer naar de motor niet alleen onderbreekt maar gelijktijdig de contacten van de motor via een laag-ohmige verbinding kortsluit zodat deze snel tot stilstand komt. Dit om te voorkomen dat door traagheid de motor doorloopt en de microswitch uit de inkeping los komt en weer stroom toelevert. Het wiel blijft dan doordraaien.
TERUG


EENVOUDIGE COMA-CORRECTOR EN FOCAL REDUCER VOOR H-ALFA

Coma corrector voor H-alfa
Lay-out met H-alfa filter
Lay-out met coma corrector
Vergelijk met en zonder
Bij gebruik van een H-alfa filter (656nm, 10nm bandbreedte) wordt slechts één kleur gebruikt en is de chromatische aberratie van een lens verwaarloosbaar. Door toevoeging van een eenvoudige plano-convex lens kan daarom op eenvoudige wijze de coma verminderd worden en bovendien het beeldveld en de gevoeligheid worden vergroot.
Het eerste figuur toont een uitsnede van de lay-out rond de vangspiegel en het primaire focus van de f=1455mm, f/D=5.7 Newton telescoop. De CCD-chip bevindt zich in het primaire brandpunt met daarvoor nog het venster van de CCD-camera en het H-alfa filter (Edmund Optics). Het tweede figuur geeft dezelfde uitsnede, nu met de als coma corrector en focal reducer fungerende plano-convex lens. In dit geval betreft het een Edmund Optics lens van BK-7 met een brandpuntsafstand van 250mm (45154). Lens en positie van de lens zijn met Zemax geoptimaliseerd binnen de geldende mechanische randvoorwaarden.
Het resultaat is een halvering van de spotdiameter aan de beeldrand en een verhoging van de gevoeligheid van f/D=5.7 naar f/D=4.7 (ofwel een factor 1.5 in gevoeligheid). Het beeldveld bij gebruik van de FTF2020M 2048x2048 CCD (24.5x24.5mm) wordt vergroot van 0.96°x0.96° naar 1.14°x1.14°. Het figuur rechts geeft de ray-tracing resultaten (spotvormen) van de configuraties met en zonder 'corrector' -lens. Het zwarte cirkeltje in de spotdiagrammen is de Airy-disk. Spot 4 bevindt zich op de uiterste hoekpunt van de CCD.
TERUG


SOFTWARE VOOR BEELDBEWERKING

Software voor verwerking van de CCD-beelden is geschreven in MicroSoft Visual C++. Over het algemeen worden twee beelden (A en B genoemd) gebruikt waarbij het mogelijk is om A te filteren resulterend in B, of rekenkundige bewerkingen uit te voeren gebruik makend van A en B. Ook kunnen R,G,B beelden geselecteerd worden voor een kleurenbeeld waarbij A of B als Luminatie component (Y-beeld) kan fungeren.
Onderstaande figuur geeft een (deel van een) screendump met het help-venster getoond. Daarin staan de belangrijkste functies en instructies

Image processing software TERUG

TERUG naar de homepage