M101 PINWHEEL GALAXY

(Ursa Major 14h03m 5420')

M101 Pinwheel galaxy

M101 is een asymmetrisch spiraalvormig sterrenstelsel op een afstand van 25 miljoen lichtjaren en ontdekt door Pierre Mechain in 1781. Met een diameter van 170.000 lichtjaren behoort M101 tot een van de grootste schijfvormige sterrenstelsels. Naast M51 ontdekte Lord Ross met z'n 1.8m telescoop ook de spiraalstructuur in M101. De tekening rechts is door S.Hunter gemaakt op basis van waarnemingen van Lord Ross.
Het getoonde beeldveld meet 0.7x0.5 graden. In plaats van het R-beeld is een beeld gebruikt welke is verkregen door een filter, gecentreerde rond de H-alfa lijn (630-700nm). De H-alfa gebieden komen daarmee sterker naar voren.

M101 is an asymmetrical spiral galaxy some 25 million light-years away in the constellation Ursa Major. It was discovered by Pierre Mechain and added as one of the last entries in the Messier Catalog. With is diameter of 170.000 light-years it is counted to the largest disc-shaped galaxies. Besides in M51, William Parsons, the third Earl of Rosse, discovered the spiral structure in M101 using his 6 foot telescope. A drawing by S. Hunter, based on observations of Lord Rosse, is shown on the right.
The above image spans 0.7x0.5 degrees. Instead of the R-image, an image taken with a filter centered around the H-alpha line was used. This enhances the visibility of the H-alpha regions in the galaxy.

IMAGE INFORMATION
Date:21 may 2004 (MYC-colors), 24 may 2004 (H-alfa) and 2 june 2002 (b/w images, two years earlier)
CCD:FTT2020-M (binned)
Optical:Prime focus 25cm Newton, f/D=5.7
Filters:M,Y,C and H-alfa 630-700nm
Exposure:Each color 20x90sec.
Luminance is sum of MYC-images and 37 images of 90 seconds without filters
H-alfa 30 images of 120 seconds
Processing:H-alfa is used instead of red